HomeFoto & VideoJak deaktivovat knihovnu fotografií na iCloudu a obnovit své úložiště

Jak deaktivovat knihovnu fotografií na iCloudu a obnovit své úložiště

Možná patříte mezi ty, kteří k synchronizaci svých fotografií a videí napříč zařízeními využívají knihovnu fotografií na iCloudu od samého počátku. U knihovny existují různé varianty upgradu, ale můžete zůstat u základní nabídky o velikosti 5GB. Řada lidí však nejen z finančních důvodů dává přednost konkurenčním úložištím, jako jsou například Google Photos. Důvodů, proč přestat používat knihovnu fotografií na iCloudu, může být mnoho, a my vám nyní přinášíme návod, jak úložiště řádně deaktivovat.

Slovem „řádně“ máme na mysli nejen pouhou deaktivaci knihovny fotografií – námi uvedený postup vám zaručí uvolnění veškerého prostoru na iCloudovém úložišti, který zabíraly mediální synchronizované soubory.

Synchronizace knihovny fotografií na iCloudu je za normálních okolností vypnutá, aktivovat ji můžete v Nastavení -> iCloud -> Fotografie, kde zapnete položku „Knihovna fotografií na iCloudu“.

image

V Macu lze nastavení změnit v Apple menu v horní části obrazovky, Předvolby systému -> iCloud -> Fotografie.

I když na všech svých zařízeních vypnete knihovnu fotografií na iCloudu, dosud zesynchronizovaná média v cloudu zůstávají a zabírají na vašem úložišti místo.

Jak tedy deaktivovat knihovnu fotografií na iCloudu a smazat váš obsah ze serverů Applu?

Odpověď na tuto otázku ukryl Apple do hlubin svých nastavení. Toto řešení by se dalo přirovnat k vypínači, který okamžitě vypne knihovnu fotografií na iCloudu na všech propojených zařízeních a obnoví úložiště iCloudu tím, že smaže veškeré synchronizované mediální soubory.

Na iPhonu či iPadu:

  • Jděte do Nastavení -> iCloud -> Úložiště -> Spravovat úložiště.
  • Zde klepněte na řádek „Knihovna fotografií služby“.
  • Ještě jednou si pořádně promyslete, jestli chcete následující krok opravdu provést – a pak jen klepněte na „Deaktivovat a smazat“.

image

POZOR: Před provedením tohoto kroku nebudete požádáni o potvrzení, akce bude provedena ihned po klepnutí na příslušný řádek!

Na Macu:

  • V Apple menu zvolte Předvolby systému.
  • Klikněte na panel iCloudu a poté na „Správa“ v pravém dolním rohu okna.
  • Zvolte „Knihovna fotografií“ a poté klikněte na „Deaktivovat a smazat“.
  • Klikněte na „Hotovo“ a zavřete Předvolby systému.

POZOR: Před provedením tohoto kroku nebudete požádáni o potvrzení, akce bude provedena ihned po klepnutí na příslušné tlačítko!

Snímek obrazovky 2016-04-24 v 15.03.35

Mohu provedené kroky vrátit zpět?

Apple naštěstí umožňuje vzít provedené kroky zpět – po deaktivaci a smazání se vám na obrazovce objeví tlačítko s možností vzít akci zpět.
Po dobu třiceti dnů od deaktivace knihovny fotografií na iCloudu máte možnost vše opět obnovit, po uplynutí této lhůty se všechny vaše synchronizované fotografie a videa trvale a nevratně smažou.

Zálohování před deaktivací knihovny fotografií na iCloudu

Jak už jsme zmínili – výše popsaný postup vede k okamžitému vypnutí knihovny fotografií na iCloudu na všech vašich zařízeních a zárove%n k vymazání všech synchronizovaných médií na úložišti.
Je tedy dobrý nápad si své soubory předem zazálohovat.

  • Pro stažení svých fotografií z iCloudu v iPhonu či na iPadu nebo iPoud touch klepněte na Nastavení -> iCloud -> Fotografie a zde „Stáhnout a ponechat původní“.
  • Ponechte nastavení otevřená, připojte své zařízení k napájení a ujistěte se, že jste připojeni na Wi-Fi. Knihovna fotografií na iCloudu se synchronizuje pouze přes Wi-Fi sítě a v případě, že jsou příslušná zařízení nabitá.
  • Poté, co zmizí indikátor průběhu, můžete své fotografie a videa v plném rozlišení převést z iOS zařízení do počítače pomocí USB kabelu, přes AirDrop, Dropbox či jiným způsobem.

K vašim fotografiím se na OS X dostanete, když v menu nativní aplikace Fotky zvolíte Předvolby a pak Stáhnout původní složky.

TIP: Pokud chcete zjistit, kolik místa vám na iCloudu zbývá, jděte do Nastavení -> iCloud, a v sekci „Úložiště“ se vám zobrazí údaj o zbývajícím místě.