HomeMacJak z běžného účtu na Macu udělat administrátorský?

Jak z běžného účtu na Macu udělat administrátorský?

Většinou si na Macu vystačíme jen s jedním, základním administrátorským účtem. Může se ale stát, že budete potřebovat přidělit správcovská práva někomu dalšímu. Jak na to? Mnoho uživatelů Macu má na svém počítači více uživatelských účtů – pro děti, zaměstnance, „pro hosty“… Když vytvoříte nový uživatelský účet na Macu, měl by být obvykle nastaven jako standardní – díky tomu bude mít majitel účtu přístup ke svým souborům a aplikacím, ale nebude mít práva admina. Může se ale stát, že majiteli standardního účtu budete chtít svěřit správcovská práva, která mu zaručí, že bude v počítači moci právdět změny.

Ukážeme vám, jak rychle změnit standardní účet na Macu v administrátorský.

Mějte na paměti, že administrátorský účet na Macu je účet nejvyšší úrovně (nepočítáme-li superuser root). Jeho majitel může upravovat a odebírat software, resetovat hesla nebo například přidávat další účty. Správcovská práva byste tedy neměli přidělovat náhodnému účtu pro hosta, ale výhradně jen důvěryhodným osobám. Metoda, kterou zde popisujeme, umožní majiteli správcovského účtu přidělit další správcovská práva jinému účtu. Majitel standardního účtu si sám tato práva z bezpečnostních důvodů samozřejmě přidělit nemůže.

Jak na Macu změnit standardní účet na správcovský

Budeme pracovat s Předvolbami systému, kde standardnímu účtu přidělíme správcovská práva. Postup platí pro všechny verze Mac OS X včetně macOS.

  • Klikněte na  Apple menu v levém horním rohu obrazovky vašeho počítače.
  • Klikněte na Předvolby systému.
  • Zvolte „Uživatelé a skupiny“.
  • Kliknutím na ikonku zámku v levém dolním rohu okna nastavení a zadáním hesla odemknete možnost provádění změn.
  • V levém sloupci klikněte na účet, jehož majiteli chcete přidělit práva správce. Zaškrtněte možnost „Povolit uživateli správu počítače“. Potvrďte provedení změn.
  • Ukončete provádění změn a zavřete Předvolby systému.
  • A to je vše. Nezobrazí se vám žádná další výraznější upozornění, změny jsou provedeny rychle a jsou platné ihned po restartu počítače.

This slideshow requires JavaScript.

Daný uživatel tímto získal úplný správcovský přístup k vašemu Macu. Jeho možnosti jsou nyní téměř totožné s těmi, které by měl majitel nově vytvořeného administrátorského účtu. Správcovská práva mohou být uživateli daného účtu samozřejmě odejmuta. Výše popsaným způsobem se v Předvolbách systému dostanete k požadovanému účtu a „vypnete“ možnost administrátorských práv. Mějte na paměti, že každý Mac by měl mít aspoň jeden správcovský účet.

Správcovská práva přidělujte pouze spolehlivým, prověřeným, důvěryhodným uživatelům. Jejich přidělením totiž majitel účtu získá oprávnění měnit nastavení systému, instalovat software, měnit hesla, provádět aktualizace, mazat existující uživatelské účty a data, šifrovat disk a mnoho dalšího.