HomeAplikaceCo dělat, když iPhone neodesílá obrazové iMessages a MMS zprávy

Co dělat, když iPhone neodesílá obrazové iMessages a MMS zprávy

Mnoho uživatelů iPhonů používá k odesílání i přijímání fotografií a obrázků nativní aplikaci Zprávy. V závislosti na tom, jaký typ telefonu vlastní adresát, dorazí obrázek buďto jako iMessage, nebo klasická MMS. Odesílání i přijímání zpráv se v drtivé většině případů obejde bez sebemenších problémů, někdy však může zdánlivě bez příčiny přece jen dojít k obtížím. Jak chyby s odesíláním obrázků napravit?

Stejně jako u většiny jiných problémů s iPhonem se i potíže s odesíláním zpráv dají z velké části vyřešit za pomoci několika jednoduchých, systematických kroků. Pojďme si je nyní společně projít. Obrázkové zprávy by mělo jít odesílat napříč platformami – příjemce by měl vaši zprávu obdržet bez ohledu na to, jestli vlastní iPhone, telefon s operačním systémem Android, Windows Phone nebo jiné zařízení. Pokud příjem obrázku vyžaduje mobilní data a příjemce je v danou chvíli nemá, zpráva se mu nezobrazí, dokud se nepřipojí na Wi-Fi síť. Následující kroky by měly platit pro všechny iPhony a všechny verze iOS.

Ověřte, zda máte aktivní mobilní data nebo zapnutou Wi-Fi

Pokud chcete obrázek poslat jako iMessage, váš iPhone musí mít buďto zapnutá mobilní data, nebo být připojen na Wi-Fi síť.

 • Jděte do Nastavení -> Mobilní data.
 • Posuňte tlačítko u položky Mobilní data do polohy „zapnuto“ (zelená).

Mobilní data se mohou vypnout v případě, že je váš telefon připojen na Wi-Fi síť – její aktivitu si ověříte v Ovládacím centru povytažením spodní části obrazovky. Zde si také můžete zkontrolovat, zda nemáte nějakým nedopatřením zapnutý režim Letadlo.

Zkontrolujte nastavení MMS

Pokud budete obrázek posílat někomu, kdo nevlastní přístroj s iOS, odešle se zpráva jako MMS. Zkontrolujte si, zda máte MMS aktivní.

 • Jděte do Nastavení -> Zprávy.
 • V sekci „SMS/MMS“ zkontrolujte, zda máte zapnuté zprávy MMS (tlačítko napravo od nápisu „Zprávy MMS“ je zelené).
 • Zkontrolujte zapnutí iMessages

Pokud obrazovou zprávu posíláte příjemci s iOS zařízením, je nejideálnějším způsobem odeslání použití iMessages. Někteří uživatelé tuto možnost vypínají, je však lepší mít ji aktivní.

 • iMessages zapnete v Nastavení -> Zprávy, kde je tato možnost hned jako první položka.

Může se stát, že pod nápisem „iMessage“ najdete informaci o tom, že funkce čeká na aktivaci. Pokud to trvá delší dobu, zkuste funkci vypnout a znovu zapnout.

Restartujte iPhone

 • Restart iPhonu je častým řešením těch nejběžnějších problémů – a měl by zabírat i na potíže s odesíláním zpráv.
 • Stiskněte a držte současně home button a vypínací tlačítko, dokud se na vašem displeji nezobrazí logo Apple – většinou to trvá zhruba 10 sekund.

Obnovte nastavení sítě

Pokud žádný z výše uvedených kroků nezabere, můžete zkusit resetovat nastavení sítě.

 • Jděte do Nastavení -> Obecné -> Obnovit.
 • Zvolte „Obnovit nastavení sítě“ a potvrďte.

Resetem se obnoví všechna uložená Wi-Fi připojení, stejně jako vlastní nastavení DNS a DHCP, připravte se tedy na opětovné zadávání veškerých hesel.

Jaké otázky byste si měli položit, pokud vám nejdou odesílat (nejen) obrazové zprávy?

 • Je mobilní signál dostačující?
 • Není možné, aby byl adresát mimo signál?
 • Mám dostatek mobilních dat? Jsem připojen na Wi-Fi síť?
 • Jak se telefon chová při odesílání a přijímání běžných textových zpráv?
Post Tags