HomeiPadJak na iPadu a iPhonu používat AssistiveTouch + co to vlastně je?

Jak na iPadu a iPhonu používat AssistiveTouch + co to vlastně je?

Jak můžete používat softwarové ovladače, když nemůžete použít hardwarová tlačítka? S AssistiveTouch! Je to funkce zpřístupnění, která pomáhá zejména uživatelům s poruchou motoriky užít si své iOS zařízení naplno. Se zapnutým AssistiveTouch můžete provádět akce jako přiblížení, oddálení, nebo například 3D Touch, a to pouhým klepnutím. Podíváme se nyní na to, jak AssistiveTouch aktivovat a používat.

Jak aktivovat AssistiveTouch

 • Z domovské obrazovky spusťte Nastavení.
 • Klepněte na Obecné.
 • Klepněte na Zpřístupnění.
 • Klepněte na AssistiveTouch a tlačítko vedle příslušného nápisu posuňte do pozice „zapnuto“.

Po aktivaci se vám v rohu obrazovky objeví tmavý čtverec se světlým středem – to je zkratka k AssistiveTouch menu a bude se vám na obrazovce objevovat pořád. Klepnutím na čtverec otevřete AssistiveTouch menu, případně ho můžete posouvat po obrazovce.

K aktivaci AssistiveTouch můžete použít i virtuální hlasovou asistentku Siri.

Jak používat AssistiveTouch

 • Klepněte na symbol AssistiveTouch.
 • Zobrazí se vám pole s nabídkou možností.
 • Klepnutím na možnost „Ovládací centrum“ aktivujete Ovládací centrum, podobným způsobem můžete aktivovat Oznamovací centrum nebo se vrátit na plochu.
 • Po klepnutí na možnost Zařízení získáte přístup k ovládání zvuku, obrazovky, zatřesení nebo snímku obrazovky, můžete zde i uzamknout obrazovku.
 • Po klepnutí na symbol hvězdy s nápisem „Další“ můžete přidat vlastní gesta.
 • Nové gesto přidáte klepnutím na čtverec se symbolem „+“, po provedení gesta bude gesto přehráno a přístroj se vás dotáže, zda chcete gesto uložit a pod jakým jménem.

Jak upravit úroveň nejvyšší nabídky v AssistiveTouch menu

 • Z domovské obrazovky spusťte Nastavení.
 • Klepněte na Obecné > Zpřístupnění > AssistiveTouch.
 • Klepněte na Upravit úroveň nejvyšší nabídky.
 • V poli ve spodní části obrazovky můžete upravit počet ikon (maximálně 8), které se vám v hlavním menu budou zobrazovat.
 • Klepnutím na čtverec se symbolem „+“ aktivujete nabídku funkcí, které můžete do hlavního menu přidat.
 • Po výběru funkce klepněte na „Hotovo“ v pravém horním rohu obrazovky.

This slideshow requires JavaScript.