HomeiPadAirDrop: kompletní průvodce pro všechny uživatele

AirDrop: kompletní průvodce pro všechny uživatele

Chcete odeslat fotografii, video, kontakt, nebo nasdílet polohu na jiný iPhone, iPad nebo Mac? S funkcí AirDrop tak můžete učinit snadno a rychle. Díky AirDropu je posílání souborů mezi Apple zařízeními snadné a rychlé. K připojení využívá Bluetooth a Wi-Fi, díky čemuž je přenos rychlý, úsporný a bezpečný. Funkci AirDrop můžete využít k posílání fotografií, videí, kontaktů, údajů z aplikace Passbook, hlasových záznamů, míst na mapě a dalším materiálům.

Jak na iPadu či iPhonu vypnout/zapnout AirDrop

Při zapnutí AirDrop si můžete zvolit, zda bude vaše zařízení viditelné všem, nebo jen kontaktům. Pokud zapnete viditelnost jen pro kontakty, musí být obě strany vzájemně v seznamu kontaktů, přihlášené do iCloudu a připojené na tutéž Wi-Fi síť. Sdílení při veřejné viditelnosti je sice snazší, ale pochopitelně riskantnější.

 • AirDrop zapnete v Ovládacím centru, které aktivujete vytažením spodní části displeje vašeho zařízení.
 • Ujistěte se, že máte zapnutý Bluetooth a jste připojeni na Wi-Fi síť – oba druhy připojení můžete zapnout přímo z Ovládacího centra.
 • Klepněte na AirDrop.
 • Nyní zvolte vaši viditelnost.
 • Příjem je vypnutý – nebudete přijímat žádné soubory.
 • Pouze pro kontakty – soubory budete přijímat jen od toho, kdo je ve vašich kontaktech.
 • Pro všechny – soubory můžete vzájemně sdílet s kýmkoliv.

Jak přes AirDrop přenést soubory z iPhonu či iPadu

Z iPhonu či iPadu můžete přes AirDrop sdílet prakticky cokoliv, u čeho máte sdílecí tlačítko.

 • Vyberte soubor, který chcete odeslat, a zvolte AirDrop.
 • Klepněte na zařízení, kam chcete soubor přes AirDrop odeslat – příjemci se zobrazí zpráva o příchozím souboru.Snímek obrazovky 2016-08-08 v 17.28.27

Pokud jste u AirDropu zvolili viditelnost pro kontakty, ujistěte se, že jste přihlášeni do iCloudu. Apple se k vašim kontaktům nedostane – vše probíhá přímo přes iCloud, takže se nemusíte bát nežádoucího úniku dat. Zvolíte-li viditelnost pro všechny, budete před každým obdržením souboru dotázáni, zda ho chcete přijmout. Pokud vám jméno odesílatele nic neříká a nevíte o tom, že by se vám někdo chystal něco poslat, soubor raději z bezpečnostních důvodů nepřijímejte.

Soubory, odeslané přes AirDrop, se vám zobrazí v aplikaci, která je ve výchozím nastavení otevírá – obrazové soubory se vám například otevřou v aplikaci Fotky.

Jak zablokovat AirDrop

 • Ve vašem iOS zařízení spusťte Nastavení.
 • Klepněte na Obecné.
 • Klepněte na Omezení.
 • Zadejte svůj kód.
 • Tlačítko u AirDropu posuňte do polohy „vypnuto“.

Jak zapnout & vypnout AirDrop na Macu

 • Z Docku spusťte Finder.
 • V levém panelu klikněte na AirDrop.Snímek obrazovky 2016-08-08 v 17.53.08
 • Ve spodní části okna nastavte viditelnost.
 • Soubory z Macu jednoduše odešlete jejich přetažením na ikonku AirDropu v levé části okna Finderu.
 • Další možností je kliknout na soubor, který chcete odeslat, pravým tlačítkem. V menu kliknete na Sdílet a zvolíte AirDrop.

Snímek obrazovky 2016-08-08 v 17.59.41

 • Pokud je soubor, který chcete odeslat, zrovna otevřený, můžete ho nasdílet obdobným způsobem, jako v iOS – kliknutím na ikonku sdílení (obdélník s šipkou).